NELER YAPIYORUZ?

Arıtma Teknolojileri

Mono Arıtma olarak arıtma konusunda her alanda sizin hizmetinizdeyiz.

Doğru Mühendislik Çözümleri

MONO Arıtma Teknolojileri, ayrıca; temiz suların arıtılarak proses suyu ve kullanma suyu elde edilmesi, atık suların arıtılarak alıcı ortam deşarj standartlarına uygun hale getirilmesi, arıtılmış atık suyun geri kazanımı ve bütün su arıtma prosesleri için kimyasal temini hizmetlerini üstlenen bir firmadır.

Genç, dinamik, tecrübeli, eğitimli, insana ve doğaya saygılı, etik kurallarına bağlı kadrosuyla her geçen gün yurtiçinde ve yurtdışında yürüttüğü başarılı projeleriyle katı atık sızıntı suyu, temiz  su, evsel ve endüstriyel atık su arıtımına farklı bir perspektif getiren MONO Arıtma Teknolojileri, kuruluş amacı itibarı ile tedarik, taahhüt ve danışmanlık hizmetlerini üstlenen bir firmadır.

MONO Arıtma Teknolojileri, doğru mühendislik çözümleri ile su kaynaklarının etkin ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlar.

Arıtma Konusunda Her Alanda

MONO Arıtma Teknolojileri, katı atık sızıntı suyu arıtma tesislerinin kurulumu, yüzey suyu, yer altı suyu ve deniz sularından içme, kullanma ve proses suyu elde edilmesi; atık suların uygun proses ile arıtılarak alıcı ortam deşarj standartlarına uygun halde deşarj edilmesi ve arıtılmış atık suyun geri kazanılması konularında mühendislik, tasarım,dizayn ve projelendirme çalışmaları yaparak sektöründe çözüm ortaklarına ilk yatırım maliyeti, işletme maliyeti ve amortisman süresi gibi bilgileri paylaşarak  hizmet vermektedir.

​MONO Arıtma Teknolojileri, katı atık sızıntı suyu arıtma tesisleri dizaynı, tasarıma uygun ekipmanların tedariği, mekanik montajı ve elektrik-otomasyon sistemlerinin kurulumu, devreye alınması ve ilgili personellere eğitim verilmesi konularında anahtar teslim taahhüt hizmeti vermektedir.  Yüzey suyu, yer altı suyu ve deniz sularından içme, kullanma ve proses suyu elde edilmesi; atık suların uygun proses ile arıtılarak alıcı ortam deşarj standartlarına uygun halde deşarj edilmesi ve arıtılmış atık suyun geri kazanılması konularında tasarım, proje, mühendislik, taahhüt, teknik servis ve satış sonrası ekipman tedariği konularında hizmet vermektedir.

MONO Arıtma Teknolojileri, katı atık sızıntı suyu arıtma tesisleri, yüzey suyu, yer altı suyu ve deniz sularından içme, kullanma ve proses suyu üreten tesisler, atık su arıtma tesisleri ve atık su geri kazanımı tesislerinde kullanılan ekipman, kimyasal ve diğer sarf malzemeler ile ilgili tedarik hizmeti sunmaktadır.

MONO Arıtma Teknolojileri, katı atık sızıntı suyu arıtma tesisleri, yüzey suyu, yer altı suyu ve deniz sularından içme, kullanma ve proses suyu üreten tesisler, atık su arıtma tesisleri ve atık su geri kazanımı tesislerinde sağladığı taahhüt hizmetinin yanı sıra satış sonrası servis ve işletme esnasında yaşanacak işletme problemlerine yönelik teknik servis hizmeti sunmaktadır.

​MONO Arıtma Teknolojileri, katı atık sızıntı suyu arıtma tesislerinin işletilmesi, işletme problemlerinin çözülmesi; yüzey suyu, yer altı suyu ve deniz sularından içme, kullanma ve proses suyu elde edilmesi; atık suların uygun proses ile arıtılarak alıcı ortam deşarj standartlarına uygun halde deşarj edilmesi ve arıtılmış atık suyun geri kazanılması konularında tecrübeli, eğitimli, uzman, genç , dinamik ve sonuç odaklı kadrosu ile sektöründe danışmanlık ve eğitim hizmeti veren öncü bir kuruluştur.

İletişim